Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tisztelt Vállalkozó, Cég-, Intézményvezető!
 
Munkája során minden bizonnyal szembesült már a tűzvédelem kérdéseivel.
Az említett tárgyköri jogszabályok és szabványok számos kötelezettséget állítanak Ön, illetve cége elé, amelyeket követnie, teljesítenie kell.
Tájékoztatást, illetve segítséget szeretnék nyújtani szervezetük biztonságosabb működéséhez.
A mai rohanó világunkban szinte lehetetlen a cégeket érintő legkülönbözőbb előírások, törvények, rendeletek nyomon követése, sőt betartása.
Viszont a törvény nem ismerete, nem mentesít ezek alól!
A tűzvédelmi előírások pontos betartása nemcsak az esetlegesen előforduló tűzesetek ellen véd meg, hanem az igen súlyos bírság ellen is, amennyiben az illetékes hatóság ellenőrizné cégüket.
Rengeteg vállalkozás nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak, részben, mert nem igazán vannak tisztában kötelezettségeikkel, vagy bíznak szerencséjükben és nem tartják fontosnak, hogy anyagilag áldozzanak rá.
Abban az esetben, ha az illetékes hatóság mégis kivonulna a helyszínre ellenőrizni és nem találna mindent rendben, akár százezres bírságot is kiróhat.

 

 Vállalom gazdasági társaságok, önkormányzati intézmények, vállalkozások folyamatos és eseti megbízás alapján a tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek, teendőinek szakszerű megoldását.

  

Tűzvédelmi szolgáltatások:

·       Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó Terv készítése, naprakészen tartása.

·         Tűzoltó készülékek forgalmazása, időszakos ellenőrzése, karbantartása, javítása.

·         Tűzoltó vízforrások időszakos ellenőrzése.

·         Tűzvédelmi Villamossági Szabványossági felülvizsgálatok, és a szükséges hibaelhárítás megszervezése.

·         Tűzvédelmi oktatás.

·         Automatikus tűzészlelő, jelző berendezések tervezésének, alkalmazásának és a tűzoltósághoz, vagy felügyeletre való bekötésének bonyolítása.

·         Tűzvédelmi Hatóságnál teljes körű ügyintézés.

 

Amennyiben felkeltettem érdeklődését és bővebb tájékoztatásra van szüksége az alábbi címen érdeklődhet: 

 

 Simon Krisztián

Köztestületi és Hivatásos Tűzoltó

Tűzoltó készülék felülvizsgáló, egyéni vállalkozó

2635 Vámosmikola, József A. u. 25      

vmikola.tuo@freemail.hu   

Tel: 06 70/946-8089    Fax: 27/377-508

 Kép Kép Kép Kép

 

 

Segítségképpen néhány fontos információ:

Az 1996. évi XXXI. Tűzvédelmi Törvény 19. § (1.) kimondja: A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélynek, a jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken, Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteni.
35/1996. BM rendelet 56. § (1) A létesítményben a (2) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken csak az érvényben lévő hatályos szabványok és jogszabályok szerint gyártott tűzoltó készülék tartható készenlétben.
A készenlétben tartónak biztosítani kell, hogy a tűzoltó készülékek és a hajtóanyagpalackok a 9/2008. ÖTM rendeletben megadottak szerinti karbantartása, ellenőrzése a meghatározott időközönként megtörténjen. A rendszeres karbantartást a rendeletnek az előírásai szerinti karbantartó személy által kell elvégeztetni. Ha a tűzoltó készülék, és felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.
107. §(1) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására szabványos, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
a) 3500-12 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében
 1 db 6 kg-os,
b) 12 000-24 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében
 1 db 12 kg-os
c) 24 000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében
 2 db 12 kg-os